Kontakt

Interparking Polska Sp. z o.o. 
Ul. Św. Barbary 4/2
00-686 Warszawa

NIP: 5222420314
REGON: 013258688
KRS: 0000138105

Biuro Obsługi Klienta:

Tel.: + 48 783 008 008
E-mail: bok@interparking.com

Wypowiedzenia i zmiany w umowach abonamentowych zawartych na odległość 

Inspektor Ochrony Danych - Wacław Skowron:

E-mail: iod@interparking.com

Biuro Zarządu: 

Tel.:   + 48 22 629 59 44
Faks:   + 48 22 629 59 43
E-mail:   info-pl@interparking.com

Przed kontaktem z nami prosimy o zapoznanie się z następującą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.