Back to news overview

Warning

23/06/2020
22/06/2020

OSTRZEŻENIE
: Niektóre firmy oferują możliwości inwestycyjne w naszym imieniu.

Interparking nie jest powiązany z żadną z tych firm i firmy te nie reprezentują nas w żaden sposób.

Prosimy nie odpowiadać na żadną korespondencję w jakiejkolwiek formie i nie dostarczać żadnych danych osobowych ani płatności.
Rejestrujemy skargi i zgłaszamy je do właściwych organów.

22/06/2020

WARNING
: Several companies are offering non-existing investment opportunities in our name.

Interparking is not associated with either of these companies and they do not represent us in any way.

Please do not respond to any correspondence in any form whatsoever and do not provide any personal information or payment.

We are actively registering complaints with proper authorities were relevant.