Kontakt

Interparking Polska Sp. z o.o.
Ul. Koszykowa 59/6
00-660 Warszawa

Tel.: + 48 22 629 59 44
Faks: + 48 22 629 59 43
E-mail:info-pl@interparking.com

NIP:522 24 20 314
REGON: 013258688
KRS:0000138105
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wacław Skowron
e-mail: iod@interparking.com
adres do korespondencji: Koszykowa 59/6, 00-660 Warszawa